onsdag 21. mai 2014

Magesår Symptomer Diare

Magesår Symptomer Diare

De fleste med magesår opplever mageknipe eller diaré både i forbindelse med behandlingen og i perioden etter. Enkelte har problemer med å gjennomføre forskjellige kurer satt opp av helsepersonell pa grunn av smerter og diare.

Forekomst av magesår

Magesår er en  vanlig sykdom i fordøyelses systemet i kroppen, ca. 10 %  av norges befolkning rammes i lopet av livet. I et forskningsprosjekt fra Nord-Norge fant forskerne magesår hos 4/1000 menn og 2/1000 kvinner hvert år. Sår på tolvfinger-tarmen er fem ganger vanligere enn sår i  selve magesekken.


Magesår kommer i utgangspunktet fra en bakterie, “Helicobacter pylori”, som lever i slimhinnene i magesekken. Denne bakterien forer til en reaksjon i slimhinnene kalt gastritt, som hos enkelte pasienter vil resultere i et magesår.

Ulike medisiner kan føre til magesår, spesielt antiflogistika og betennelsesdempende. Disse stoffene bryter ned de ulike forsvarsmekanismene i slimhinnen.

Magesår kan vare arvelig, og personer med blodtype 0 har økt risiko for å utvikle magesår.
En kreftsvulst i magesekken kan starte som et magesår. Derimot er det ingen forskning som beviser at stress eller kostholdsvaner har noen spesiell stor invirkning pa utviklingen av magesår.

SYKDOMSUTVIKLING OG SYMPTOMER


Det mest kjente symptomet ved et magesår er verkende smerter i øvre del av mellomgulvet. Smerten vil reduseres ved inntak av mat eller drikke. Enkelte pasienter opplever smerter om natta, og flere plages av kvalme og sure oppstøt. Hvis du opplever alvorlige komplikasjoner, vil symptomene bli værre og mer dramatiske. Oppkast av blod,  blodholdig svart avføring , mens en perforasjon (dvs. hull tvers gjennom veggen til bukhulen) vanligvis vil gi intense magesmerter og stram bukvegg.
Ved magesår over lang tid og hyppige tilbakefall kan det oppstå en stenose (forsnevringer i passasjen), spesielt i  magemunnen . Dette vil fore til  kvalme og en ekstra oppblast mage etter maltider. Det vil etter hvert utvikles ernæringsproblemer fordi det man spiser blir liggende i magesekken til det kommer ut igjen som oppkast.

DIAGNOSE

Diagnosen av magesår stilles i de fleste tilfeller ved hjelp av gastroduodenoskopi eller endoskopi.
Tidligere brukte man en  røntgenundersøkelse for å stille diagnosen. Røntgenbildene vil kunne vise mange av sårene, men el slik type undersokelse er mindre noyaktig, og muligheten til vevsprøver opphorer.

Magesår Symptomer Diare

Det viktigste er  å få fjernet magesårbakterien hvis den lever i magen.
Tidligere trodde man at magesar var en kronisk sykdom med regelmessige tilbakefall, disse tilbakefallene kunne behandles hver for seg med syrehemmende behandling. Det ser imidlertid ut til at risikoen for tilbakefall opphører dersom bakterien fjernes 100%.
Hvordan fjerne bakterien?
For å fjerne bakterien med antibiotika med mer enn 90 % sikkerhet, krever det en  kombinasjon av tre typer antibiotika, eventuelt to–tre antibiotika og en syrehemmende medisin.
Vanlige smerter:
mageknip
kvalme
diaré
ulike smerter i magen

Har du noen spørsmål om magesår/diare spør under, og vi vil svare etter beste evne. :)